Köp Enok Grönlandspaddlel Start Enok Grönlandspaddel  > Paddelteknik 
                   Integrerad ekspets Enok Grönlandspaddel
Köp Enok Grönlandspaddel Standard+
Start
Att köpa & Frakt
Kontakt

Långfärdspaddel
Standardpaddel
Barnpaddel
Surfpaddel
Specialpaddel
Norsaq
Kajakhandtag
Ishacka

Utformning & Egenskaper
Skötsel
Varför grönlandspaddel
Paddelteknik
Kajak
Om Enok Grönlandspaddel
Liten träskola

Aktuellt:

* Tjäröfestivalen 2023

* Ny Barnpaddel

* Stockenträffen 2022

* Ny surfpaddel

* 100 % Sol-el

* Kajak-ishacka

* Kajakhandtag

Paddelteknik med Grönlandspaddel

Mina råd till en bra paddelteknik med grönlandspaddel. Genom att lära dig en bra teknik blir paddlingen både lättare och roligare. Rätt teknik sliter mindre på kroppen, är säkrare och förbrukar mindre energi. Du orkar längre utan att bli trött så att du fortfarande kan vara en pigg och glad paddlare efter ett långt paddlingspass.
 Det är inte en instruktion i hur man paddlar kajak, utan pekar på tekniken i att använda grönlandspaddel där det skiljer sig mot europapaddel.

De viktiga punkterna som beskriv här är:
1 Hålla paddeln, smalt och löst med ytterfingrarna om bladbasen och framvinklad paddel. 2 Korrekta paddeldrag, sätt i lite längre bak med låg paddelföring och vänta med kraften till hela bladet är i vattnet.
3 Kom ihåg bålrotationen och benarbetet
4 Stödtag med grönlandspaddel


Hur man håller i en grönlandspaddel.


Handgreppet
På en grönlandpaddel som har sk. skuldor, dvs en markerad breddning där skaftet övergår i paddelblad, håller man med tumme och pekfinger om skaftet där paddelbladet börjar. Övriga fingrar håller man på det innersta av bladet.
Att hålla en grönlandspaddel

På en paddel utan skuldror håller man likadant, men man har ingen markering där man känner att händerna skall hamna.  

Eftersom grönlandspaddeln är symetrisk och ovinklad så vrider man inte någon av handlederna. Höger och vänster grepp och paddeltag är exakt lika.

Greppbredd med grönlandspaddelGreppbredd
Händerna hålls ungefär på samma avstånd som din axelbredd + ett par fingrars bredd på varje sida. Om du står på land med armarna hängande rakt ner och håller om paddeln, så är det ungefär rätt avstånd mellan händerna. En eller två fingerbredder ut från detta läge är lagom. Man har alltså ett smalare grepp med en grönlandspaddel än med en europapaddel. Några cm in eller ut spelar ingen större roll. På paddlar med skuldrar är avståndet i princip fixerat, men man kan reglera det med antalet fingrar på skaft respektive bladbas.
Det innebär också att man paddlar med, och skall paddla med mindre yviga rörelser. Man paddlar ganska lågt med paddeln och händerna. Tryckhanden bör inte lyftas högre än axelhöjd. Då undviker du mycket slitage på axlarna.

Bladet vinklat framåt
Det är viktigt att man håller paddeln så att paddelbladen är vinklade framåt. Den övre bladkanten lutar längre fram än den undre. Hur stor lutningen skall vara, känner man sig fram till, men ungefär 30 grader. Mer om det längre fram. Tänk på att det är paddeln som skall lutas fram i handgreppet med raka handleder. Man skall alltså inte vrida handleden för att få rätt lutning. Det anstränger och sliter på handleden.

Luta paddelbladet på grönlandspaddel

Håll löst
Greppet om paddeln skall vara löst. Draghandens tumme kan i stort sett släppa paddelskaftet och man drar enbart med paddelns baksida liggande i de böjda fingrarna. Tryckhanden börr öppnas så att paddeln enbart trycker i vecket mellan tumme och pekfinger eller mot fingrarnas innersta led. Man måste inte hålla händerna så pass öppna, det räcker normalt att ha ett så löst grepp att händerna kan öppnas på detta sätt vid varje paddeldrag. Paddla gärna då och då med helt öppen tryckhand eller med tummarna på ovansidan av paddeln, för att öva in det lösa greppet. Tryckhanden är inte bara ett mothåll mot draghanden. Tryckhanden skall trycka paddeln framåt för ett effektivt paddeldrag. Genom att ha en helt öppen tryckhand förstärker man denna trycktendens.
   Paddeldraget


Paddeldraget börjar med att paddeln sätts i vattnet en bit fram, kanske 30-40 grader framåt jämfört med rakt ut från sidorna. Armarna skall vara nästan raka, med armen på trycksidan något böjdare än på dragsidan. Det är inte nödvändigt att ha helt raka armar. det blir lätt lite styltigt. För att paddelbladet skall kunna sättas i en bit fram med armarna nästan raka, vrids istället överkroppen åt motsatt sida mot isättningen. När paddeln sätts i vattnet börjar man vrida överkroppens åt den sida paddlar på så att bladet flyttas bakåt i en båge av vridningen. Man låter hela bladet skära ner i vattnet innan det egentliga draget börjar. Kanten på paddelbladet skall skära ner i vattnet som en kniv. Man skall alltså inte använda paddeln som en smörkniv att bre med eller en sked att skopa vatten med. Då drar paddeln ner luft i vattnet och det plaskar och stänker och du tappar effektivitet.

skära ner bladet med grönlandspaddel
Kanten på bladet skall skära ner i vattnet utan plask som en vass kniv. Dra inte ner luft i vattnet genom att skyffla med bladytan som sked eller smörkniv.

Om du har börjat med att hålla paddeln lätt framåtlutat som visas ovan, så fungerar det oftast plaskfritt. Om det inte blir riktigt bra kan man justera bladets framåtlutning tills det stämmer. Om bladet lutar för mycket framåt så kanske paddeln skär ner för mycket så att du tappar greppet i vattnet. Prova dig fram till du hittar rätt.

Under draget låter man kraften gradvis öka så att full kraft ges ungefär när paddeln är riktad rakt ut från kajaken. Sedan minskas kraften igen när paddeln rör sig bakom höften och lyftningen börjar. Sedan lyft paddeln ur vattnet ungefär när handen är i höjd med höften. Överkroppen är då vriden i läge för att sätta ner paddeln på andra sidan en bit framåt. Dragarmen har då under paddeldraget ändrat sig från att vara rak eller nästan rak vid isättningen till svagt böjd när paddeln lyfts ur vattnet. Kraften i draget har kommit från bålens vridning.
Tryckhanden skall under draget vara ungefär i axelhöjd, inte högre. Det innebär att man har en ganska låg paddelföring.

Om du gör rätt så är paddeldraget så ljudlöst, utan plask och luftbubblor, att du bara hör lite droppar från bladet när det lyfts upp. Det är inte ovanligt att man hör sin paddelkompis europapaddel en bit bort mer än sin egen grönlandspaddel. Jag funderar ibland på att skaffa ljudlösa kläder, kapell och flytväst för att slippa höra prasslet.


Låg paddelföring

Med grönlandspaddel paddlar man med låg paddelföring. Det ger en väl kontrollerad, uthållig, harmonisk och effektiv paddling som är skonsam mot muskler och leder. Det innebär tillsammans med bålrotationen och nästan raka armar, att varken paddel eller armar viftar så mycket i luften. Ett bra riktmärke är att handen aldrig är högre än axeln vid normal paddling. Ett sätt att kontrollera detta är att när du tittar på det paddelblad som är i luften, så ser du horisonten eller strandlinjen i höjd med mitten på bladet. Eller tänk på att bakom handen ser du alltid vatten, inte himmel eller land.
Paddelteknik med Enok grönlandspaddel, Låg paddelföring
Horisonten skall ligga mitt på paddelbladet, och bakom handen ser du alltid vatten.

Enda undantagen är när du skall accelerera kraftigt eller vid andra paddeltag än för framdrivning, som t ex stödtag och styrtag. Vid kraftig acceleration är det effektivare att tillfälligt ha högre paddelföring med paddeln närmare kajaken, och kanske till och med flytta ut händerna några cm för ett bredare grepp. Efter accelerationen går man tillbaka till grundendraget igen även om man nu paddlar snabbare.

Bålrotation


Precis som med andra paddlar, så använder man bålens muskler mer än armarna när man använder grönlandspaddel. Kraften i paddeldraget kommer huvudsakligen av att man växelvis vrider överkroppen från vänster till höger och sedan höger till vänster. Armarna används främst för att förmedla kraften från bålen (och benen) och att höja, sänka och styra paddeln. Självklart kan man paddla med bara armarna, man kommer ju framåt, men det är inte alls lika effektivt och mycket mer tröttande, då armarnas muskler är mycket mindre än bålens.

Fot- och benarbete

Den framdrivande kraften i paddeldraget, från paddeln, via kroppen till kajaken, sker i fotstöden precis som när man använder andra paddlar. Det är alltså fötterna som trycker kajaken framåt. Vid varje paddeldrag trycker man därför omväxlande med höger och vänster fot i takt med bålrotationen. Här hjälper också benen till att åstadkomma en bra bålrotation. Tryck med höger fot och ben vid paddeldrag på höger sida, så vrider sig höft och bål åt höger.
Tryck med vänster fot och ben vid paddeldrag på vänster sida, så vrider sig höft och bål åt vänster. Ju mer  kraft du lägger i paddeldraget och ju snabbare du vill paddla, desto större effekt har du fot- och benarbetet.
                                                       till toppen   


     Paddelns grepp i vattnet


Sett från dig själv eller kajaken rör sig paddelspetsen framför dig intill kajaken, i en båge utåt som fortsätter in bakom dig mot kajaken igen. Det ser ut som om man skyfflar vatten bakåt i en båge. Sett från vattnet när kajaken rör sig framåt så skyfflar man inte något vatten. Paddelbladet "fastnar" ganska fort i vattnet efter isättningen och rör sig mycket lite bakåt. Spetsen rör sig istället ut från kajaken och sedan lite tillbaka in igen vid lyftet. Genom att paddeln är vinklad framåt, verkar paddeln på liknande sätt som en propeller,  alltså ett snedställt blad som rör sig i genom vattnet och ger en framdrivning. Har man väl fått bladet att fastna i vattnet spelar storleken på bladet nästan ingen roll.

Det skall till mycket kraft och fel teknik för att bladet skall släppa och glida bakåt. Sådan kraft kan man endast ge under kraftig acceleration från stillastående eller möjligen mycket korta rusher. Ett litet blad glider en aning bakåt under draget, vilket gör att det är mjukare att använda och känns lättare i motvind. Skillnaden mellan ett stort och ett litet blad är till stor del hur fort eller hur lätt det fastnar i vattnet. Ett litet blad är därför känsligare för vilken teknik man använder.

                                                                   till toppen


   Plask och luftbubblor


Om det plaskar när du skär ner paddelbladet i vattnet och det dras ner luftbubblor finns det några saker kan rättas till. Luftbubblorna kan man höra och känna som ett slags frasande i paddeln. De visar att paddeldraget inte är riktigt effektivt så att en del av din energi går åt till att skapa tubulens i vattnet istället för att driva kajaken framåt. Sträva efter ett tyst paddeldrag och använd bubblorna som en indikation på vad som kan förbättras.

Här är några vanliga fel:

1. Paddeln vinklas framåt för lite. Prova att vinkla paddeln lite mera och känn dig fram. Om den vinklas alltför mycket kommer den att skära ner i vattnet och in mot kajaken utan motstånd.

2. Du börjar dra med för mycket kraft i början av draget. Vänta med kraften tills hela bladet är i vattnet och öka succesivt. Det är framför allt detta som gör att grönlandspaddeln är skonsammare mot leder och muskelfästen än vad bredbladiga paddlar är. Belastningen börjar mjukt utan ständiga häftiga ryck.

3. Du har för lite bålrotation och paddlar för mycket med armarna. Bladspetsen rör sig då inte tillräckligt ut från kajaken vid isättningen, vilket gör att luftbubblorna lättare dras ner av spetsen. Paddelspetsen skall röra sig nedåt-utåt i vattnet istället för rakt ner bredvik kajaken. När paddeln sätts i för mycket rakt ner, är det lättare att man börjar skyffla vatten i ytan. Detta drar ner luft och försämrar effektiviteten i paddeldraget. Då använder du kraft till annat än att driva kajaken framåt. Med en låg paddelföring är det lättare att göra rätt.

4. Paddelspetsen är skadad eller för tjock med tvär avslutning. En rundad spets som är någorlunda vass går tystast och plaskar minst.
                                                                       till toppen


   Paddlingsfrekvens - kadens


Paddlingsfrekvens (paddeltag per tidsenhet eller sträcka) eller kadens, är inte något som automatiskt följer varken av paddelns utformning, paddelteknisk skicklighet eller kajakens hastighet. Allt detta har betydelse, men viktigast är att man själv väljer frekvens efter situation och vad man trivs med.

Paddelns utformning påverkar vilka möjligheter du har att välja antal paddeltag per sträcka. Med ett långt smalt blad kan du med samma hastighet på kajaken välja kadens, dels genom att variera bladlängden i vattnet och dels genom att variera hur långa paddeldrag du gör. Med en bredbladig "plattpaddel" eller vingpaddel kan du bara variera paddeldragets längd. Sedan ändras naturligtvis kajakens hastighet med paddeldragets hastighet. Ett väldigt smalt grönladspaddelblad slirar också en aning, framför allt vid isättningen innan det får fullt grepp, vilket på så sätt påverkar kadensens inverkan på hastigheten. Paddelbladets kanter påverkar också hur paddeln får grepp i vattnet.

Nybörjare på grönlandspaddel har ofta en högre kadens med grönlandspaddel än med storbladig paddel. Det tar ett tag att fullända tekniken så att grönlandspaddeln får grepp i vattnet lika effektivt som en storbladig paddel. Därför är det kanske bra att börja med en relativt bred grönlandspaddel, ca 80 mm. Eller om man ändå skall lära sig, så är det lika  bra att ta ett smalare blad (70-75 mm) med en gång så får man snabbare uppleva grönlandspaddelns alla fördelar. När man upptäckt paddelteknikens möjligheter brukar paddelfrekvens sjunka till samma som med en storbladig paddel, fast med större möjlighet att variera efter behag.

Om du har en bra paddelteknik kan du också påverka paddelns grepp i vattnet bättre och därmed variera paddelfrekvensen. Du kan t. ex. ändra frekvensen med hur långa paddeldrag du gör, hur långt ut du sträcker paddeln och hur stor del av paddelbladet du doppar i vattnet. Det är en stor fördel att kunna "växla ner" och öka frekvensen när det är tungt att paddla i motvind.

Störst påverkan på paddelfrekvens (vid samma kajakhastighet) har paddeldragets längd. Långa paddeldrag ger än låg frekvens i jämförelse med korta drag för att driva kajaken i en viss hastighet. Man byter helt enkelt inte sida så ofta. Själv tycker jag ibland om att variera paddeldragen. Det kan vara mindre tröttande och enformigt att inte göra exakt lika dant hela tiden. Testa gärna när du är ute nästa gång. Dessutom lär man sig att behärska paddel och kajak bättre om man är pigg på att prova olika sätt!

                                                                     till toppen


Stödtag med grönlandspaddel


Eftersom en grönlandspaddel är mindre än en konventionell europapaddel skiljer sig tekniken för stödtag lite grann för att få ett effektivt stöd. Man kan självklart använda samma teknik, men får då  inte samma effekt med den mindre paddeln. Därför ar det bra att lära sig några knep som ökar effekten på stödet med grönlandspaddeln.
För att nå längre ut med paddeln, och utnyttja större del av bladet, flyttar man greppet om paddeln med den ena handen. Det kan låta omständigt i en snabb situation, men det tar i praktiken ingen tid alls.

Lågt stöd 
(Ett lågt stöd innebär att man stöttar kajaken med framsidan av paddelbladet mot vattenytan)

Låt säga att du skall göra ett lågt stöd på höger sida. För att nå långt ut åt höger från kajaken med paddeln, flyttar du då paddeln långt åt höger med höger hand. Samtidigt släpper du greppet om handtaget med vänster hand och låter paddeln glida i handen tills du kan greppa om bladspetsen. Vänsterhanden är kvar ungefär där du började, på vänster sida om kajaken, medan högerhanden är utsträckt så långt du når ut åt höger. Nu har du gjort ett glidande tag om paddeln, 1:a steget. När du trycker ner framsidan av bladet mot vattenytan når du nu mycket längre ut från kajaken med paddeln än om du behållit greppet om handtaget med båda händerna. Stödet blir mycket effektivare och manövern att byta grepp tar bara tiden som det tar att sträcka ut höger hand. Att dra in paddeln och byta tillbaka till vanligt grepp tar samma tid och är lika enkelt. Observera att här är det armarna och handlederna som vänder framsidan av bladet mot vattenytan. Paddeln ändrar inte vinkel i händerna.

Öva gärna med att växelvis ta ett lågt stöd på höger och vänster sida i snabbare och snabbare takt. Eftersom du helst skall kunna ta ett stödtag som en ren reflex så är det något du bör öva på i vilket fall. Det är faktiskt ganska kul att gunga kajaken från sida till sida allt längre ut i snabb takt.

Ett bra sätt att ytterligare öka effekten av det låga stödet, är att snabbt dra in paddeln mot kajaken och trycka det mot vattenytan. Bladet planar då på ytan (eller en bit ner i vattnet) istället för att sjunka ner i vattnet. Detta kan också göras utan att flytta greppet till bladspetsen. Med de här teknikerna kan man få effektiva låga stöd även med mycket smala grönlandspaddlar. Bäst effekt får man när man lyfter upp armbågarna så att man kan trycka ordentligt mot vattnet.

Glidande tag med Enok rönlandspaddel, utgångsläge

Glidande tag med Enok rönlandspaddel, steg 1

Högt stöd   
(Ett högt stöd innebär att man stöttar kajaken med baksidan av paddelbladet mot vattenytan)

Vid ett grönlänskt högt stöd flyttar man greppet med ena handen på samma sett, ett glidande tag, 1:a steget. Skillnaden mot ett högt stöd med europapaddel, där man gör stödet rakt ut från kajaken, är att vid ett grönlänskt högt stöd lutar man sig bak på aktern och sträcker ut paddeln längre bak och lägre ner. Fördelen är att tyngdpunkten blir lägre och paddelns vinkel mot vattenytan mindre. Grundpositionen när man lutar sig bakåt på aktern är man har överarmarna längs kroppen och underarmarna upp så paddeln hamnar i axelhöjd (enligt bild ovan). Med ena armen utsträckt (handen i vanlig position på handtaget), och den andra handen om bladspetsen får man lätt ett mycket effektivt stöd när baksidan av paddelbladet trycks mot vattenytan med den utsträkta armen. Observera att här är det handlederna och armarna som vänder baksidan av bladet mot vattenytan, precis som med lågt stöd. Paddeln ändrar inte vinkel i händerna.

Glidande tag - 2:a steget

Glidande tag med Enok Grönlandspaddel, steg 2

När man börjat på ett glidande tag enligt ovan, 1:a steget, är det enkelt att även flytta efter med den andra handen. Enligt exemplet ovan håller du nu med vänster hand om vänster bladspets och höger hand är kvar på höger handtag, med armen utsträkt. Släpp nu greppet om höger handtag och dra in armen tills du greppar ungefär om vänster handtag, exakt var spelar inte så stor roll. Då har du fullföljt ett glidande tag och hamnat i steg 2.

När du vant dig vid att göra det första steget i det glidande taget är det lätt att gå vidare till steg 2. Du kan nu nå ännu längre ut i stödet. I början tar detta någon bråkdel av en sekund längre tid, men efter en del övning kan man kasta ut paddeln åt höger eller vänster och greppa den, nästa lika snabbt.

Ett glidande tag, som steg 1 eller steg 2, är oerhört användbart, och används ofta och till en rad olika saker.
Med detta grepp kan du göra ett lågt stöd, ett högt stöd, lägga dig ut i vattnet med sculling, en balance brace, en roll eller effektiva styrtag, både akter- och föröver.

Handgrepp om grönlandspaddelns spetsTänk på hur du greppar om paddelspetsen. Handen skall hålla om bladets bredd på samma sätt som om handtaget vid valig paddling, alltså inte omsluta spetsen. Det är då enkelt och intuitivt att känna paddelns vinkel och det är blixtsnabbt att flytta handen längs med paddeln i glidande tag.
Jag tar gärna emot synpunkter, på mail eller på Enokpaddel på facebook.

Björn Thomasson gör också en utmärkt beskrivning av grönlänsk paddelteknik på
www.thomassondesign.com/
paddla/kajakpaddling/eskimateknik
Kontaktuppgifter:

Dag Olsson Tegelmark

Tel        070-556 1963
Epost    info@dodesign.se

DagOls Design
Solövägen 28
185 41 Vaxholm


Enok Grönlandspaddel på facebook: Enokpaddel

Organisationsnummer 5901054055  Registrerard för moms.

Företagets andra webplatser:  www.dodesign.se


Uppdaterad 23-08-18