Köp Enok Grönlandspaddlel Start Enok Grönlandspaddel > Om Enok Grönlandspaddel                  
                   Integrerad ekspets Enok Grönlandspaddel
Köp Enok Grönlandspaddel Standard+
Start
Att köpa & Frakt
Kontakt

Långfärdspaddel
Standardpaddel
Specialpaddel
Norsaq
Kajakhandtag
Ishacka

Utformning & Egenskaper
Varför grönlandspaddel
Paddelteknik
Kajak
Om Enok Grönlandspaddel
Liten träskola

Aktuellt:

Enok Grönlandspaddels Lilla Träskola


- del 1.  En årsring i gran -
Trä är ett lätt och starkt materiel som lämpar sig ypperligt till att göra paddlar av. Naturligt miljö- och klimatvänligt. Enok grönlandspaddlar görs av svensk PEFC-certifierad gran av bästa kvalitet.

Årsring av gran i Enok Grönlandspaddel

Trä är ett lätt och starkt materiel som lämpar sig ypperligt till att göra paddlar av. Naturligt miljö- och klimatvänligt. Enok grönlandspaddlar görs av svensk gran av bästa kvalitet.

Själva veden i trä, och i det här fallet gran, byggs upp av långsmala celler som ligger tätt ihoppackade. De är uppbyggda som långa rör med avsmalnande stängda ändar. Dessa celler är ca 2,5 mm långa. När man kapar av en träbit och ser ändträt, så syns årsringarna. I stor förstoring ser man också hur cellrören ligger packade tillsammans. I början av växtsäsongen bildas sk. vårved, stora celler med tunna väggar. Senare på säongen bildas lite mindre celler, sk. sommarved, med tjockade väggar. Det är denna skillnad som ger årsringarna. Vanligtvis dominerar vårveden vilket gör virket lätt. Den mindre andelen sommarveden gör istället virket starkt. Det är denna blandning som gör att granvirke kan vara så lätt och starkt på samma gång.

I Enok grönlandspaddlar ligger virket med sk. stående årsringar. Det betyder att på bladets yta ligger årsringarna bredvid varande i ett radiellt snitt. Det ger bladet styrka, och ingen enskild årsring (dvs den tunnväggiga vårveden) försvagar bladet. Det gör också hela paddeln formstabilare.

På bilden syns en hel årsring av gran. Vårveden till vänster och sommarveden till höger, med en tydlig årsringsgräns på varje sida. Trädet har alltså vuxit utåt från vänster. På bilden är det vita cellens väggar och det svarta är tomrum. Bredden på cellerna i vårveden är ca 3/100 mm. I sommarveden är cellerna ca 2/100 mm. Själva cellväggen är endast ca 2/1000 mm respektive 4-5/1000 mm. I snabbvuxet granvirke är mängden vårved i en årsring större än i långsamvuxet virke. Mängden sommarved är ungefär densamma. Cellväggen, som huvudsakligen består av cellulosa och hemicellulosa, väger ca 1,5 kg per liter (i torrt tilstånd). Vikten på varje enskilt trästycke avgörs därför till största delen av mängden tunnväggig vårved i förhållande till mängden tjockväggig sommarved. På en träbit är den mörka delen av årsringen tjockväggiga sommarvedsceller och den ljusa delen tunnvägga vårvedsceller.

En annan viktig faktor är fuktigheten i virket. Den varierar exempelvis med med årstiden, så att en paddel kan väga några 10-tal gram mer på sommaren än på vintern.  Granvirke väger vanligen ca  0,4-0,5 kg per liter. En paddel på 750 g har alltså en volym på ca 1,5 liter.
Kontaktuppgifter:

Dag Olsson Tegelmark

Tel        070-556 1963
Epost    info@dodesign.se

DagOls Design
Solövägen 28
185 41 Vaxholm


Enok Grönlandspaddel på facebook: Enokpaddel

Organisationsnummer 5901054055  Registrerard för moms.

Företagets andra webplatser:  www.dodesign.se


               Uppdaterad 2020-04-24